Author: Author

DIMO සංවිධානය කරන ලද Mercedes-Benz StarDiscovery+ උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි

Mercedes-Benz සඳහා නිවහන වන DIMO, Mercedes-Benz මෝටර් රථ තුළ සැඟවුණු සුවිශේෂීත්වයන් හඳුන්වාදීමට Mercedes-Benz පාරිභෝගිකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද Mercedes-Benz StarDiscovery+ පසුගියදා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි. Mercedes-Benz AG පුහුණු තාක්ෂණික විශේෂඥයින් විසින් මෙහෙයවන ලද StarDiscovery+ හීදී පැමිණ සිටි පිරිසට විවිධ මාදිලි වලට විශේෂිත, තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම සිදු කෙරුණි. DIMO සපයනු ලබන සුවිශේෂී අලෙවියෙන් පසු සේවාව පිළිබඳව…

By Author 0

අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම, තිරසාර සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනයක් සහතික කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය භාවිත කිරීම අරඹයි

දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සහ ඉදිරියේ දී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත  සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති හරහා, බලශක්ති උත්පාදනයට ජල පරිභෝජනය අවම කිරීම වෙනුවෙන් නවතම තාක්‍ෂණය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම කටයුතු කරයි. අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි සමාගම  සිය  සූර්ය බලශක්ති නිෂ්පාදන කළඹෙන් මෙගාවොට් 4,830ක ප්‍රමාණයක් සිය රොබෝ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ඔස්සේ ආවරණය කිරීමට කටයුතු කරන අතර, එමඟින්…

By Author 0

DIMO Recognized at the National Occupational Safety and Health Excellence Awards

DIMO has been honored with the Special Award for Best Critical Risk Management Strategy at the recent National Occupational Safety and Health Excellence Awards. This recognition underscores DIMO’s steadfast commitment to ensuring occupational safety during the implementation of the Habarana Grid Substation project for the Ceylon Electricity Board (CEB), the largest substation project in Sri…

By Author 0

Neptune Recyclers Celebrates 30 Years of Excellence.

Neptune Recyclers, a leading player in the recyclable waste management industry in Sri Lanka, recently celebrated its 30th anniversary at its warehouse premises on November 14th. Operating as a subsidiary of Expack Corrugated Cartons PLC and a part of the esteemed Aberdeen Holdings Group, Neptune Recyclers remains committed to driving positive change and developing sustainable…

By Author 0

Huawei’s Core Network Autonomous Driving Network (ADN) Ranked No.1 by ABI Research

ABI Research, a world-renowned consulting firm, just released the industry’s first 5G core network automation and orchestration capability competitiveness report, titled 5G End-to-End Core Network Automation and Orchestration. In the report, Huawei’s core network ADN solution ranked No. 1 in the world and was rated as a global leader with its industry-leading technological innovation and…

By Author 0

Mercedes-Benz StarDiscovery+,  An Evening of Unravelling Excellence in Mercedes-Benz Aftersales by DIMO

DIMO, The HOME for Mercedes-Benz, hosted an exclusive evening – The Mercedes-Benz StarDiscovery+ to uncover the mysteries behind the iconic three-pointed ‘Star’ for their Mercedes-Benz clients recently. The StarDiscovery+, led by Mercedes-Benz AG Trained Technical Experts, took attendees on a journey of Model-Specific Technical Advice. Expert tips and insights into the art of servicing and…

By Author 0

அதிக நிலைபேறான சூரிய சக்தி உற்பத்திக்காக robotics ஐ பயன்படுத்தும் Adani Green

தற்போது செயற்பாட்டிலுள்ள மற்றும் எதிர்கால சூரிய மின் சக்தி திட்டங்களில் நீர் பயன்பாட்டை குறைக்க மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தில் நிறுவனம் மேலும் முதலீடு செய்யவுள்ளது சூரிய சக்தி என்பது புதுப்பிக்கத்தக்க வளமாகும். இது சூரியன் மறையும் வரை குறையாது. பசுமை வலுசக்தியை தயாரிப்பதில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற போதிலும், சூரிய மின்கலத் தொகுதிகளை சுத்தம் செய்வதற்கான செயற்பாட்டில் நீர் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. திறனான மின்னுற்பத்திக்கு சூரிய மின்கலத் தொகுதிகளை சுத்தம் செய்வது அவசியமாகும். பசுமை வலுசக்தி உற்பத்தியை…

By Author 0

Ocean Lanka 25ஆவது ஜனாதிபதி ஏற்றுமதி விருதுகளில் சிறந்த கௌரவத்துடன் வெற்றியீட்டியது

இலங்கையின் மிகப் பெரிய நெசவுத் துணி உற்பத்தியாளரான Ocean Lanka (Pvt) Ltd, அண்மையில் கொழும்பு 07 BMICH இல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி ஏற்றுமதி விருதுகளின் 25ஆவது பதிப்பில் குறிப்பிடும்படியான சாதனையை அடைந்து, தொடர்ச்சியாக இரண்டு வருடங்களாக கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மதிப்புமிக்க போட்டியில் அதன் தொடக்க பங்கேற்பைக் குறிக்கும் வகையில், ஏற்றுமதித் துறையில் அதன் சிறந்த பங்களிப்புகளுக்கான அங்கீகாரத்தை அது பெற்றிருந்தது. இந்த விருதுகள், ஏற்றுமதியில் சிறந்து விளங்குவதற்கான மிக உயர்ந்த தேசிய அங்கீகாரமாக கருதப்படுகின்றது. இதன்…

By Author 0

அஹமதாபாத்தில் பசுமை ஐதரசன் கலப்பு முன்னோட்ட திட்டத்தை ஆரம்பித்த ATGL

CGD நுகர்வோருக்கு மாற்று வலுசக்தி மூலம் பசுமை ஐதரசனின் நம்பகத்தன்மைக்கான அளவீடு 2023 நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 12 வரை ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் காலநிலை மாற்ற மாநாட்டிற்கு (COP 28) உலகத் தலைவர்கள் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் ஒன்றுகூடி வரும் நிலையில், அதானி குழுமத்தால் இணைந்து ஊக்குவிக்கப்படும் முன்னணி வலுசக்தி மற்றும் நகர எரிவாயு விநியோக நிறுவனமான Adani Total Gas Ltd. (ATGL) மற்றும் TotalEnergies ஆகியன, ஒரு முன்னோடியான ‘பசுமை ஐதரசன்…

By Author 0