பெண் தொழில்முனைவோரின் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை பரந்த வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்த்த தீவா

பெண் தொழில்முனைவோரின் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை பரந்த வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்த்த தீவா

– புது வருட சந்தை மூலம் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு அதிகாரம்

பெருமைக்குரிய இலங்கையின் சலவை பராமரிப்பு வர்த்தக நாமமான தீவா, பெண்களை பொருளாதார ரீதியில் சுயாதீனமாக வலுவூட்டும் நோக்கத்திற்கு உண்மையாக இருந்து, சமீபத்தில் புதுவருட சந்தை (‘அவுருது பொல’) நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இதற்கு முன்னதாக தீவாவின் தொழில் முனைவோர் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட பெண் தொழில்முனைவோருக்கு, அவர்களின் தயாரிப்புகளை நுகர்வோருக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இதில் வழங்கப்பட்டது. புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுடன் இணைந்ததாக, தீவா அதன் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் இத்திட்டத்தை செயற்படுத்த Hemas வழியேற்படுத்திக் கொடுத்தது.

‘தீவா கைகளுக்கு வலு’ எனும் நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இத்திட்டத்தின் மூலம், சமீபத்தில் இடம்பெற்ற தொழில் முனைவோர் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் மூலம், தொழில் ஆலோசனை மற்றும் தொழில்முறை திறன்களை வழங்கி, பெண்கள் தங்களது வீடுகளில் தயாரிக்கப்பட்ட உற்பத்திகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதுடன், தங்களது குடும்பத்தையும், வணிகங்களை நிர்வகிப்பதற்கு அவசியமான நிதி மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவினை பெறுவதற்கான திறன்களை அவர்களுக்கு வழங்கி ஆதரவளிக்கிறது. அடிமட்டத்தில் உள்ள பெண் தொழில்முனைவோரை ஆதரிப்பதற்கும், அதிகளவான பெண்களை தொழில்முனைவோராக மாற்ற ஊக்குவிப்பதற்கும், இதன் மூலம் நாட்டுக்கு பயனளிப்பதற்கும் இத்திட்டம் முயல்கிறது. இந்தத் திட்டம், பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது மற்றும் அவர்களின் இலட்சியங்களை நிறைவேற்றுதல், அதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குதல் எனும் தீவாவின் வர்த்தகநாம நோக்கத்தின் விரிவாக்கமாகும்.

20 வருடங்களுக்கும் மேலான தீவாவின் பயணத்தில், இலங்கையர்களுக்கு சிறந்த சலவை பராமரிப்பு தீர்வுகள் மூலம் தீவாவினால் ஆதரவளிக்க முடிந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் உள்ளூர் நுகர்வோரின் வளர்ச்சியடைந்து வரும் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்ளும் உள்நாட்டிலுள்ள வீட்டுப் பாவனை வர்த்தக நாமமாக அது தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Hemas Consumer பற்றி

வீடுகள் மற்றும் தனிநபர் பராமரிப்புத் துறையில் இலங்கையின் முன்னணி உற்பத்தியாளரான Hemas Consumer Brands ஆனது, பல ஆண்டுகளாக வலுவான நோக்கம் கொண்ட வர்த்தக நாமங்கள் மற்றும் முற்போக்கான நிலைபேறான தன்மையான நடைமுறைகள் மூலம் நுகர்வோர் இதயங்களை வென்றுள்ளது. Hemas Consumer Brands ஆனது, உலகத் தரம் வாய்ந்த தயாரிப்பு வகைகளின் மூலம், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை மற்றும் தனிநபர் பராமரிப்புத் தீர்வுகளை வாழ்க்கையில் கொண்டு வர முயற்சிக்கிறது. வளர்ச்சியின் மூலம் ஈர்க்கப்பட்ட புத்தாக்கம் கொண்ட குழுக்கள் மூலம், உள்ளூர் தேவைகளை அறிந்து அதன் மூலம் சந்தையில் முன்னணியான மற்றும் விருது பெற்ற சிறந்த தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்காக நிறுவனம் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. அர்த்தமுள்ள வரப்பிரசாதங்களை உருவாக்குவதன் மூலமும், நம்பகமான கூட்டாண்மைகளை வளர்ப்பதன் மூலமும்  சூழலுக்கு உகந்த உலகத்தை உருவாக்குவதன் மூலமும் அது நாடு முழுவதிலுமுள்ள சமூகங்களின் வாழ்க்கையை சென்றடைகிறது.